Hotel Sudický dvůr

k navigaci

You Tube videa

Vložte si oblíbené video na Vaše stránky!

Pomůže Vám následující odkaz, který vložíte do zdrojového kódu Vašich stránek- dole v něm jen změníte adresu - adresa je vpravo vedle požadovaného videa na You Tube
(tzn.: EMBED / VLOŽIT):


<p><object height="350" width="425" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000">
<param value="425" name="width" />
<param value="350" name="height" />
<param value="transparent" name="wmode" />
<param value="adresa_youtube_videa" name="src" /><embed height="350" width="425" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/eu-6IppcvRo" wmode="transparent"></embed></object></p>